ΕΓΓΥΗΣΗ

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 Standard Warranty (ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ)

ΔΩΡΕΑΝ

 ΔΩΡΕΑΝ

 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

 ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

USB,MP3,

SD MICRO

ΠΑΚΕΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΗΧΟΥ

ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΤΕΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

 ΔΩΡΕΑΝ

 • ΚΑΛΥΨΗ 1 Μήνα

 • ΚΑΛΥΨΗ 1 Μήνα

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

Service (εργασίες) ΔΩΡΕΑΝ εφόρου ζωής.

 

 • Η εγγύηση είναι σε ισχύει μόνο με την επίδειξη του ειδικού έντυπου που παραλαμβάνετε κατά την αγοράς του προϊόντος.
 • Η επισκευή του προϊόντος θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ELECTRIC-CARS, με την προσκόμιση του προϊόντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρίας .
 • Σε τυχόν αποστολή του προϊόντος  τα έξοδα και μεταφορά από και προς την ELECTRIC-CARS  καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των ηλεκτροκίνητων είναι αποκλειστικά επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 • Σε τυχόν αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η ELECTRIC-CARS το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών προϊόν.  Η επισκευή του προϊόντος ή η αντικατάσταση του είναι στην απόλυτη επιλογή της ELECTRIC-CARS, επίσης που ανταλλακτικά θα αντικατασταθούν περιέχονται στην κυριότητά της.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μετά το πέρας του 1 μήνα και με την προυπόθεση ότι εχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρου χρησης του εντύπου που σας στέλνουμε (π.χ. φορτιστή, τηλεχειριστήριο κ.τ.λ.)
 • Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης με την παραλαβή της.

 Τι καλύπτει η εγγύηση

 • Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει για 1 μήνα την καλή λειτουργία: του φορτιστή & του τηλεκοντρόλ.
 • Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει για 24 μήνα την καλή λειτουργία: του εγκέφαλο του αυτοκινήτου , USB, MP3, MICRO SD, την πλακέτα του ήχου & της κίνησης , μοτέρ κίνηση & τιμονιού, τους διακόπτες & λεβιέ μπροστινής – πίσω κίνησης των ηλεκτροκίνητών οχημάτων, όλα τα υπόλοιπα συγκαταλέγονται στα αναλώσιμα.
 • Για τυχόν κόστος της επισκευής η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να ενημερώσει πρώτα τον πελάτη μέσο τηλεφωνικά ή e-mail πριν προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή. Επίσης για την αποφθεχθεί ενδεχόμενο άλλων βλαβών στο όχημα η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να παρέχει επιπλέον τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο στο ηλεκτροκίνητο όχημα του πελάτη.
 • Από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος  ο χρόνος  της επισκευής των προϊόντων ορίζεται στις 7 εργάσιμες ημέρες (εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό). Σε περίπτωση που περιέλθουν 15 ήμερες από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος (εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό) η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί  η επισκευή.

 Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

 • Δεν καλύπτει τα έξοδα και μεταφορά της αποστολή του προϊόντος  από και προς την ELECTRIC-CARS
 • Δεν καλύπτει επισκευή στο χώρο του πελάτη
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσιολογική φθορά(πχ ρόδες) ή τυχόν έλλειψη συντήρηση
 • Δεν καλύπτει τον φωτισμό του ηλεκτροκίνητου οχήματος
 • Δεν καλύπτει την μπαταρία του ηλεκτροκινήτου οχήματοςηλεκτρονικός λεβιές ταχυτήτων (με επιλογή ταχύτητας και όπισθεν), οθόνη αφής κ.τ.λ.
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως,  π.χ. φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, κακή χρήση του ηλεκτροκίνητου οχήματος,  σπάσιμο γραναζιών, πλαστικά μέρη, μπαταρία, ηλεκτρονικός λεβιές ταχυτήτων (με επιλογή ταχύτητας και όπισθεν), σπάσιμο τιμόνιου κ.τ.λ.
 • Δεν καλύπτει κάθε βλάβη που έχει δημιουργηθεί από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσιολογική φθορά(πχ ρόδες) ή τυχόν έλλειψη συντήρηση


 

 

Warranty Extension Plus (ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ)

Επιπλέον Κόστος 10€ - 35€ 

 ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 ΦΟΡΤΗΣΤΗΣ

 ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

USB,MP3,

SD MICRO

ΠΑΚΕΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΗΧΟΥ

ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΤΕΡ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

 •   ΚΑΛΥΨΗ  3 Μηνών

 •  ΚΑΛΥΨΗ 3 Μηνών

 •  ΚΑΛΥΨΗ  3 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

 • ΚΑΛΥΨΗ  24 Μηνών

Service (εργασίες) ΔΩΡΕΑΝ εφόρου ζωής.

 

 • Η εγγύηση είναι σε ισχύει μόνο με την επίδειξη του ειδικού έντυπου που παραλαμβάνετε κατά την αγοράς του προϊόντος.
 • Η επισκευή του προϊόντος θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ELECTRIC-CARS, με την προσκόμιση του προϊόντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρίας .
 • Σε τυχόν αποστολή του προϊόντος  τα έξοδα και μεταφορά από και προς την ELECTRIC-CARS  καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των ηλεκτροκίνητων είναι αποκλειστικά επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 • Σε τυχόν αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η ELECTRIC-CARS το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών προϊόν.  Η επισκευή του προϊόντος ή η αντικατάσταση του είναι στην απόλυτη επιλογή της ELECTRIC-CARS, επίσης που ανταλλακτικά θα αντικατασταθούν περιέχονται στην κυριότητά της.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μετά το πέρας των 3 μήνών (π.χ. μπαταρία, φορτιστή, τηλεχειριστήριο)
 • Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης με την παραλαβή της.

 Τι καλύπτει η εγγύηση

 • Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει για 3 μήνες την καλή λειτουργία: της μπαταριάς, του φορτιστή & του τηλεκοντρόλ.
 • Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει για 24 μήνα την καλή λειτουργία: του εγκέφαλο του αυτοκινήτου , USB, MP3, MICRO SD, την πλακέτα του ήχου & της κίνησης , μοτέρ κίνηση & τιμονιού, τους διακόπτες & λεβιέ μπροστινής – πίσω κίνησης των ηλεκτροκίνητών οχημάτων, όλα τα υπόλοιπα συγκαταλέγονται στα αναλώσιμα.
 • Για τυχόν κόστος της επισκευής η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να ενημερώσει πρώτα τον πελάτη μέσο τηλεφωνικά ή e-mail πριν προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή. Επίσης για την αποφθεχθεί ενδεχόμενο άλλων βλαβών στο όχημα η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να παρέχει επιπλέον τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο στο ηλεκτροκίνητο όχημα του πελάτη.
 • Από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος  ο χρόνος  της επισκευής των προϊόντων ορίζεται στις 7 εργάσιμες ημέρες (εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό). Σε περίπτωση που περιέλθουν 15 ήμερες από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος (εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό) η ELECTRIC-CARS δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί  η επισκευή.

 Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

 • Δεν καλύπτει τα έξοδα και μεταφορά της αποστολή του προϊόντος  από και προς την ELECTRIC-CARS
 • Δεν καλύπτει επισκευή στο χώρο του πελάτη
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσιολογική φθορά(πχ ρόδες) ή τυχόν έλλειψη συντήρηση
 • Δεν καλύπτει τον φωτισμό του ηλεκτροκίνητου οχήματος
 • Δεν καλύπτει την μπαταρία του ηλεκτροκινήτου οχήματοςηλεκτρονικός λεβιές ταχυτήτων (με επιλογή ταχύτητας και όπισθεν), οθόνη αφής κ.τ.λ.
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως,  π.χ. φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, κακή χρήση του ηλεκτροκίνητου οχήματος,  σπάσιμο γραναζιών, πλαστικά μέρη, ηλεκτρονικός λεβιές ταχυτήτων (με επιλογή ταχύτητας και όπισθεν), σπάσιμο τιμόνιου κ.τ.λ.
 • Δεν καλύπτει κάθε βλάβη που έχει δημιουργηθεί από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 • Δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσιολογική φθορά(πχ ρόδες) ή τυχόν έλλειψη συντήρηση
 • Μετά το πέρας των 3 μήνών δεν καλύπτει την μπαταρία του ηλεκτροκινήτου οχήματος, τηλεκοντρόλ, φορτιστή

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΕΓΓΥΗΣΗ, Αυτοκινητα, για, παιδια, μωρα, Ηλεκτροκινητα, αυτοκινητα